Marián Kováčik

Pavla Mudroňa 2

955 01 Topoľčany

Tel: +421 903 466 084

e-mail: gnostik@centrum.sk

 

 
         

 

Hlavná stránka

 

 Najčastejšie kladené otázky

 

Viac o Gnostik centre

 

Výpočet plodných dní

 

Skúsenosti a výsledky

 

Pridať k obľúbeným stránkam

 

Vytlačiť stránku

 

Kontakt

 

Počet prístupov od 18.8.2004.

 

 Slovenský jazykČeský jazykSlovensky    Česky

 

Výpočet plodných dní - biorytmická metóda kontroly plodnosti.

Aktualizované: 21. 2. 2016

Výpočet plodných dní podľa biorytmickej metódy kontroly plodnosti TopFertility®  vám prirodzeným spôsobom pomôže pri liečbe neplodnosti, umožní zvoliť si pohlavie dieťaťa, alebo bez umelých antikoncepčných prostriedkov zabrániť neželanej ťarchavosti.

Metóda je patentovo chránená, TopFertility®  je registrovaná ochranná známka.

Marián Kováčik Gnostik centrum.Počet žien, ktoré trápi neplodnosť v dnešnej dobe, ustavične narastá. Môže za to chemizácia životného prostredia aj stres a životný štýl moderného človeka. Liečba neplodnosti sa v súčasnosti stáva vážnym medicínskym a spoločenským problémom.

Mnohé ženy sa v túžbe po dieťatku podrobujú zdĺhavým a nepríjemným zákrokom a procedúram. Pritom často stačí počúvať prirodzený rytmus vlastného tela.

Klasická teória, ktorú možno nájsť vo väčšine učebníc nám hovorí, že žena má plodné dni iba počas tzv. ovulácie, čo je uvoľnenie zrelého vajíčka z vaječníkov. To nastáva spravidla v polovici cyklu, teda na 14. -15. deň od začiatku menštruácie. Ženy, ktoré chcú mať dieťa, sa snažia určiť tieto plodné dni čo najpresnejšie, či už na základe merania bazálnej teploty alebo hormonálnym testom.

Je to však naozaj tak? Je ovulácia skutočne to pravé obdobie, kedy je ženský organizmus najlepšie pripravený na otehotnenie?

Učebnicová teória nevie vysvetliť, ako je možné, že niektoré ženy otehotnejú aj vtedy, keď k styku dôjde mimo ovulácie, napríklad počas menštruácie. Pred masovým zavedením hormonálnych piluliek sa používané antikoncepčné metódy, založené práve na určovaní termínu ovulácie, (Organova -Knausova metóda a pod), v praxi ukázali ako málo spoľahlivé.

Prvý, kto upozornil na fakt, že s klasickou teóriou plodnosti nie je niečo v poriadku, bol v 50-tych rokoch lekár zo Slovenska. Na základe niekoľko tisíc doložených prípadov ukázal,  že ovulácia je síce dôležitý, no nie vždy ten  rozhodujúci  termín pre otehotnenie. Funguje tu aj iný, na menštruačnom cykle nezávislý mechanizmus. Veľký význam sa v minulosti prisudzoval mesiacu. Teórie založené na lunárnych fázach, vychádzali z tvrdení astrológie. Dokonca sa na základe polohy mesiaca v astrologických znameniach pokúšali určovať pohlavie dieťaťa. Práve astrologické pozadie zabránilo mnohým vedcom, aby takéto teórie akceptovali.

V skutočnosti tu samozrejme nejde o nijaký vplyv mesiaca, astrologický výpočet plodných dní založený len na pozícii luny, môže viesť k nesprávnym výsledkom!

Čo je to biorytmus? Grécke slovo bios značí život, rhytmos je pravidelný pohyb. Ide tu teda o proces v živom organizme odohrávajúci sa v pravidelných intervaloch.

Človeku pri poznávaní života dlho chýbal jeden rozmer - čas. Chronobiológia, jedno z nových odvetví modernej biológie, sa snaží túto medzeru vyplniť. Aj keď náuka o biorytmoch bola nedeliteľnou súčasťou tisícročia starej tradičnej čínskej medicíny, naša západná veda zobrala tieto poznatky na vedomie len nedávno.

Za zakladateľa teórie biorytmov môžeme považovať nemeckého lekára Wilhelma Fliessa. Inšpiráciou mu boli práve profily menštruačného cyklu. Fliess si všimol, že sa ťažkosti jeho pacientov periodicky opakujú. Časom vysledoval dva pozorovateľné rytmy tzv. „ mužský“ s periódou 23 dní a  „ženský“ v trvaní 28 dní. Nezávisle od neho k podobným záverom dospel na začiatku 20. storočia aj rakúsky profesor Herman Swoboda.

Mužský rytmus ovplyvňuje okrem iného  odolnosť organizmu voči ochoreniam a fyzickej námahe, hojivé procesy v tkanivách, a schopnosť regenerácie. Ženský sa prejavuje hormonálnymi zmenami, odráža sa na výkyvoch  nálad a emocionálnej stabilite. Priebeh biorytmov si môžeme znázorniť graficky v podobe sínusových kriviek.

 Plodné dni -liečenie neplodnosti - obrázok znázorňuje priebeh biorytmu. V spodnej časti grafu môžete vidieť pravdepodobné pohlavie dieťaťa splodeného v daný deň.

Dýchanie, striedanie fáz bdenia a spánku, či pulz vášho srdca, to všetko má základ v periodicky sa opakujúcich javoch - biorytme. Môžeme dokonca povedať, že život sám  je založený na mnohých, vzájomne sa  prelínajúcich  biorytmoch.

Nás však predovšetkým zaujíma, ako biorytmus ovplyvňuje plodnosť.

Je možné zostaviť krivku,  ktorá ukazuje kedy má žena najlepšiu šancu otehotnieť?

Na základe stoviek a tisícov  prípadov z praxe možno povedať - áno. A čo je zaujímavé a prekvapujúce, táto krivka plodných dní je zdanlivo  nezávislá na menštruačnom cykle!

Žena je najplodnejšia vtedy, keď u nej vrcholí fertilný biorytmus, bez ohľadu na fázu menštruácie.

Výpočet plodných dní podľa biorytmickej metódy možno chápať ako grafické vyjadrenie pravdepodobnosti, že v daný deň dôjde k počatiu.

Inak povedané, môžete mať práve ovuláciu, ale ak sa v tej dobe krivka fertilného biorytmu bude nachádzať v zápornej fáze alebo bude práve klesať, pravdepodobnosť že otehotniete je pomerne malá. Čo myslíte, kedy je lepšie vložiť zárodok pri pokuse o umelé oplodnenie, keď fertilný biorytmus stúpa, alebo práve klesá, či je dokonca  v mínuse?  Odpoveď vám už azda môže byť známa. Viac o využití výpočtu plodných dní pri umelom oplodnení sa môžete dozvedieť na stránke najčastejšie kladené otázky. Častou príčinou problémov s plodnosťou aj u inak zdravých párov, u ktorých lekárske vyšetrenia žiadnu zjavnú príčinu nenašli, je práve nesúlad fertilného biorytmu s termínom ovulácie.

V súčasnosti ešte nevieme, prečo to tak je. Možno ide o rudiment - pozostatok z histórie vývoja života, kedy tento mechanizmus plnil nejakú dôležitú funkciu.

Fertilný cyklus (z latinského slova fertilitas – plodnosť), sa opakuje v pravidelných intervaloch s trvaním približne 29,5 dňa. Ak poznáme čas narodenia a termín poslednej menštruácie, vieme určiť okamih vyvrcholenia tohto cyklu a pre ženu najplodnejšie obdobie  s presnosťou na niekoľko minút.

Či to pomôže vždy a za každých okolností? Žiaden výpočet vám sám osebe nemôže spriechodniť vajcovody, ak sú napríklad nepriechodné, ani nemôže dať do poriadku vašu chrbticu ak v poriadku nie je. Výpočet plodných dní je len dôležitá a účinná pomôcka, ktorá vám umožní zlepšiť šancu na otehotnenie, ak je oplodnenie sťažené v dôsledku nejakých nepriaznivých faktorov, či už na strane ženy, alebo jej partnera (- vek, znížená spermatogenéza a podobne).

 Ako môžeme tento poznatok využiť? Záleží samozrejme od účelu, pre ktorý sa rozhodnete.

  •  Podpora plodnosti - ako otehotnieť - zlepšenie šance na otehotnenie:

Už vieme, že najlepšie plodné dni sú vtedy, keď u ženy vrcholí krivka fertilného cyklu. Pretože však spermie putujú k vajíčku približne 12 až 24 hodín, malo by k pohlavnému spojeniu dôjsť jeden deň, až pol dňa pred stanoveným okamihom, aby samotné oplodnenie mohlo nastať v „ten správny čas“.

Pravdepodobnosť otehotnenia sa v takomto prípade pohybuje okolo 80%. Pravdepodobnosť možno zvýšiť takmer až na 100% vtedy, ak sa dátum vyvrcholenia fertilnej krivky bude zhodovať s termínom ovulácie, alebo ak tieto dni budú ležať hneď vedľa seba. Takýchto super vhodných dní však bohužiaľ, nebýva mnoho. Výpočet plodných dní podľa biorytmickej metódy vám umožní, aby ste ich nepremeškali.

  • Výber pohlavia dieťaťa:

K počatiu dieťaťa si vyberte niektorý z dátumov,  kedy v ženskom organizme vrcholí krivka fertilného cyklu. Ak v čase počatia prevažuje mužský biorytmus, s veľkou pravdepodobnosťou sa narodí chlapec. Ak ženský, bude to dievča. Za predpokladu, že sa partnerom podarí dodržať stanovené podmienky, úspešnosť pri výbere pohlavia býva  75-80%. To je 7 až 8 úspešných prípadov z desiatich.

Na obrázku výpočtu z nášho príkladu je vhodné obdobie na počatie  chlapca od 23.8., a dievčaťa od 2.9.  Inak môže k styku dôjsť len  v prirodzene neplodné dni, až pokiaľ sa bezpečne potvrdí tehotenstvo.

  •  Prirodzená antikoncepcia - ako neotehotnieť - výpočet  neplodných dní:

Výpočet je určený párom, ktoré chcú používať prirodzené, nechemické,  a ľudskému telu vlastné metódy kontroly plodnosti. Žena môže otehotnieť  v dňoch okolo termínu ovulácie a pravdepodobnejšie v čase vrcholu fertilného biorytmu. Ovulácia nastáva zväčša v polovici cyklu, na 14.-15. deň od začiatku menštruácie, ale môže kolísať v intervale niekoľko dní pred a po tomto dátume. Vieme, že spermie muža si zachovajú schopnosť oplodnenia maximálne tri dni po pohlavnom styku.

Stačí,  ak sa vyvarujete styku tri dni pred a počas dátumu vyvrcholenia fertilného biorytmu a šesť dní pred a po vypočítanom termíne ovulácie. V ostatných dňoch je možnosť otehotnenia pomerne nízka, pohybuje sa len okolo 2%. Pre porovnanie - pravdepodobnosť zlyhania pri používaní prezervatívu sa ukazuje až na úrovni 5-7%.

  • Stanovenie okamihu vhodného pre počatie životaschopného a zdravého dieťaťa:  

Ak ste v minulosti prekonali potrat alebo mali rizikové tehotenstvo, treba si pre počatie zo všetkých dní, v ktorých fertilný cyklus vrcholí, vybrať taký, v ktorom sú čo najpriaznivejšie vplyvy. Predovšetkým krivky biorytmu by sa mali nachádzať v hornej, kladnej fáze. Treba sa vyhnúť dátumu, v ktorom jedna alebo viacero kriviek prechádza cez strednú nulovú čiaru. (tzv. „kritický deň.“)  To však platí všeobecne.

Podstatnú úlohu zohráva aj to, v akom zdravotnom stave sa nachádzate. Je dobré, aby ste v takomto prípade osobne navštívili Gnostik centrum. Metódy, ktoré používame, sú založené prevažne na reflexnej terapii a poznatkoch tradičnej ázijskej medicíny. Bez umelých zásahov do organizmu pomôžu pripraviť vaše telo na otehotnenie aj na bezproblémový priebeh tehotenstva .

Biorytmus má veľkú silu na to, aby sme ho mohli ignorovať!

S biorytmickou metódou kontroly plodnosti TopFertility®  sa vám do rúk dostáva mimoriadne  účinný nástroj, ktorý pri správnom použití výrazne pomôže zvýšiť šancu otehotnieť, mať dieťa želaného pohlavia či vyhnúť sa  neželanej ťarchavosti.

Základným predpokladom pre použitie biorytmickej metódy je znalosť presného dátumu a času, kedy u ženy vrcholí krivka fertilného cyklu.

Výpočet plodných dní podľa fertilného biorytmu  na 18 mesiacov spolu s podrobným návodom na použitie tejto metódy môžete získať tu.

Biorytmická metóda vyžaduje trochu sebadisciplíny, vo väčšine prípadov však vedie k plnej spokojnosti (budúcich) rodičov.

Ohlasy a praktické skúsenosti žien s použitím tejto metódy si môžete prečítať na stránke skúsenosti a výsledky.

Chcete sa v súvislosti s výpočtom plodných dní podľa biorytmickej metódy niečo spýtať? Pozrite si stránku najčastejšie kladené otázky.


Všetky práva vyhradené. Žiadna časť týchto stránok nesmie byť publikovaná bez písomného súhlasu autora.