Marián Kováčik

Pavla Mudroňa 2

955 01 Topoľčany

Tel: +421 903 466 084

e-mail: gnostik@centrum.sk

 

 
         
 

  Slovenská verzia

 

Výpočet plodných dnů  - biorytmická metoda kontroly plodnosti.

Aktualizováno: 21. 2. 2016

Výpočet plodných dnů podle Biorytmické metody kontroly plodnosti TopFertility ® vám přirozeným způsobem pomůže při léčbě neplodnosti, umožní zvolit si pohlaví dítěte, nebo bez umělých antikoncepčních prostředků zabránit nechtěnému těhotenství

Metoda je patentově chráněna, TopFertility ® je registrovaná ochranná známka.

Marián Kováčik Gnostik centrum.Počet žen, které v dnešní době trápí neplodnost, ustavičně narůstá. Může za to chemizace životního prostředí i stres a životní styl moderního člověka. Léčba neplodnosti se v současnosti stává vážným medicínským a společenským problémem.

Mnohé ženy se v touze po děťátku podrobují zdlouhavým a nepříjemným zákrokům a procedurám. Přitom často stačí poslouchat přirozený rytmus vlastního těla.

Klasická teorie, kterou lze najít ve většině učebnic nám říká, že žena má plodné dny pouze během tzv. ovulace, což je uvolnění zralého vajíčka z vaječníků. To nastává zpravidla v polovině cyklu, tedy na 14. -15. den od začátku menstruace. Ženy, které chtějí mít dítě, se snaží stanovit tyto plodné dny co nejpřesněji, ať už na základě měření bazální teploty nebo hormonálním testem.

Je to však opravdu tak? Je ovulace skutečně to pravé období, kdy je ženský organismus nejlépe připravený na otěhotnění?

Učebnicové teorie neumí vysvětlit, jak je možné, že některé ženy otěhotní, i když k styku dojde mimo ovulaci, například během menstruace. Před masovým zavedením hormonálních pilulek se používané antikoncepční metody, založené právě na určování termínu ovulace, (Orgánová-Knausova metoda apod.), v praxi ukázaly jako málo spolehlivé.

První, kdo upozornil na fakt, že s klasickou teorií plodnosti není něco v pořádku, byl v 50-tých letech lékař ze Slovenska. Na základě několik tisíc doložených případů ukázal, že ovulace je sice důležitý, ale ne vždy ten rozhodující termín pro otěhotnění. Funguje zde i jiný, na menstruačním cyklu nezávislý mechanismus. Velký význam se v minulosti přisuzoval měsíci. Teorie založené na lunárních fázích, vycházely z tvrzení astrologie. Dokonce se na základě polohy měsíce v astrologických znameních pokoušeli určovat pohlaví dítěte. Právě astrologické pozadí zabránilo mnoha vědcům, aby takové teorie akceptovali.

Ve skutečnosti zde samozřejmě nejde o žádný vliv měsíce, astrologický výpočet plodných dnů založen pouze na pozici luny, může vést k nesprávným výsledkům!

Co je to biorytmus? Řecké slovo bios značí život, rhytmos je pravidelný pohyb. Jde tu tedy o proces v živém organismu odehrávající se v pravidelných intervalech.

Člověku při poznávání života dlouho chyběl jeden rozměr - čas. Chronobiologie, jedno z nových odvětví moderní biologie, se snaží tuto mezeru vyplnit. I když nauka o biorytmech byla nedílnou součástí tisíciletí staré tradiční čínské medicíny, naše západní věda vzala tyto poznatky na vědomí jen nedávno. 

Za zakladatele teorie biorytmů můžeme považovat německého lékaře Wilhelma Fliessa. Inspirací mu byly právě profily menstruačního cyklu. Fliess si všiml, že se obtíže jeho pacientů periodicky opakují. Časem vysledovat dva pozorovatelné rytmy tzv.. "Mužský" s periodou 23 dnů a "ženský" v délce 28 dnů. Nezávisle od něj k podobným závěrům dospěl na začátku 20. století i rakouský profesor Herman Swoboda.

Mužský rytmus ovlivňuje mimo jiné odolnost organismu vůči nemocem a fyzické námaze, hojivé procesy v tkáních, a schopnost regenerace. Ženský se projevuje hormonálními změnami, odráží se na výkyvech nálad a emocionální stabilitě. Průběh biorytmů si můžeme znázornit graficky v podobě sinusových křivek.

 Plodné dni -liečenie neplodnosti - obrázok znázorňuje priebeh biorytmu. V spodnej časti grafu môžete vidieť pravdepodobné pohlavie dieťaťa splodeného v daný deň.

Dýchání, střídání fází bdění a spánku, či puls vašeho srdce, to vše má základ v periodicky se opakujících jevů - biorytmů. Můžeme dokonce říci, že život sám je založen na mnoha, vzájemně se prolínajících biorytmech.

Nás však především zajímá, jak biorytmus ovlivňuje plodnost.

Je možné sestavit křivku, která ukazuje, kdy má žena nejlepší šanci otěhotnět?

Na základě stovek a tisíců případů z praxe lze říci - ano. A co je zajímavé a překvapující, tato křivka plodných dnů je zdánlivě nezávislá na menstruačním cyklu!

Žena je nejplodnější, když u ní vrcholí fertilní biorytmus, bez ohledu na fázi menstruace.

Výpočet plodných dnů podle Biorytmické metody lze chápat jako grafické vyjádření pravděpodobnosti, že v daný den dojde k početí.

Jinak řečeno, můžete mít zrovna ovulaci, ale pokud se v té době křivka plodného biorytmu bude nacházet v záporné fázi nebo bude právě klesat, pravděpodobnost že otěhotníte je poměrně malá. Co myslíte, kdy je lepší vložit zárodek při pokusu o umělé oplodnění, když fertilní biorytmus stoupá, nebo právě klesá, zda je dokonce v minusu? Odpověď vám již snad může být známa. Více o využití výpočtu plodných dnů při umělém oplodnění se můžete dozvědět na stránce nejčastěji kladené dotazy. Častou příčinou problémů s plodností i u jinak zdravých párů, u nichž lékařská vyšetření žádnou zjevnou příčinu nenašli, je právě nesoulad plodného biorytmu s termínem ovulace.

V současnosti ještě nevíme, proč tomu tak je. Možná jde o rudiment - pozůstatek z historie vývoje života, kdy tento mechanismus plnil nějakou důležitou funkci.

Fertilní cyklus (z latinského slova fertilita - plodnost), se opakuje v pravidelných intervalech s trváním přibližně 29,5 dne. Pokud známe čas narození a termín poslední menstruace, umíme určit okamžik vyvrcholení tohoto cyklu a pro ženu nejplodnější období s přesností na několik minut.

Zda to pomůže vždy a za všech okolností? Žádný výpočet vám sám o sobě nemůže zprůchodnit vejcovody, pokud jsou například neprůchodné ani nemůže dát do pořádku vaši páteř, pokud v pořádku není. Výpočet plodných dnů je jen důležitá a účinná pomůcka, která vám umožní zlepšit šanci na otěhotnění, pokud je oplodnění ztížené v důsledku nějakých nepříznivých faktorů, ať už na straně ženy, nebo její partnera (- věk, snížená spermatogeneze a podobně).

 Jak můžeme tento poznatek využít? Záleží samozřejmě na účelu, pro který se rozhodnete.

  •  Přirozená podpora plodnosti - jak otěhotnět - zlepšení šance na otěhotnění:

Už víme, že nejvíce plodné dny jsou tehdy, když u ženy vrcholí křivka fertilního cyklu. Protože však spermie putují k vajíčku přibližně 12 až 24 hodin, mělo by k pohlavnímu spojení dojít jeden den, až půl dne před stanoveným okamžikem, aby samotné oplodnění mohlo nastat v "ten správný čas". 

Pravděpodobnost otěhotnění se v takovém případě pohybuje kolem 80%. Pravděpodobnost lze zvýšit téměř až na 100% tehdy, pokud se datum vyvrcholení fertilní křivky bude shodovat s termínem ovulace, nebo pokud tyto dny budou ležet hned vedle sebe. Takových super vhodných dní však bohužel nebývá mnoho. Výpočet plodných dnů podle Biorytmické metody vám umožní, abyste je nepromeškali.

  • Výběr pohlaví dítěte:

K početí dítěte si vyberte některé z plodných dnů. Pokud v době početí převažuje mužský biorytmus, s velkou pravděpodobností se narodí chlapec. Pokud ženský, bude to děvče. Za předpokladu, že se s partnerem podaří dodržet stanovené podmínky, úspěšnost při výběru pohlaví bývá 75-80%.  To je 7 až 8 úspěšných případů z deseti.

Na obrázku výpočtu z našeho příkladu je vhodné období pro početí chlapce od 23. 8., a dívky od 2.9. Jinak může ke styku dojít pouze v přirozeně neplodné dny, dokud se bezpečně potvrdí těhotenství.

  •  Přirozená antikoncepce - jak neotěhotnět - výpočet neplodných dní:

Výpočet je určen párům, které chtějí používat přirozené, nechemické, a lidskému tělu vlastní metody kontroly plodnosti. Žena může otěhotnět ve dnech kolem termínu ovulace a pravděpodobnějí v době vrcholu fertilního biorytmu. Ovulace nastává většinou v polovině cyklu, 14.-15. den od začátku menstruace, ale může kolísat v intervalu několik dnů před a po tomto datu. Víme, že spermie muže si zachovají schopnost oplodnění maximálně tři dny po pohlavním styku.

Stačí, pokud se vyvarujete styku tři dny před a během dne vyvrcholení plodném biorytmu a šest dnů před a po vypočítaném termínu ovulace. V ostatních dnech je možnost otěhotnění poměrně nízká, pohybuje se pouze kolem 2%. Pro srovnání - pravděpodobnost selhání při používání prezervativu se ukazuje až na úrovni 5-7%.

  • Stanovení okamžiku vhodného pro početí životaschopného a zdravého dítěte:

Pokud jste prodělala potrat nebo měla rizikové těhotenství, je třeba si pro početí ze všech dnů, ve kterých fertilní cyklus vrcholí, vybrat takový, ve kterém jsou co nejpříznivější vlivy. Především křivky biorytmu by se měly nacházet v horní, kladné fázi. Je třeba se vyhnout datu, ve kterém jedna nebo více křivek přechází přes střední nulovou čáru. (Tzv. "kritický den.") To však platí všeobecně.

Podstatnou roli hraje i to, v jakém zdravotním stavu se nacházíte. Je dobré, abyste v takovém případě osobně navštívila  Gnostik centrum. Metody, které používáme, jsou založeny převážně na reflexní terapii a poznatcích tradiční asijské medicíny. Bez nepřirozených zásahů do organismu pomohou připravit vaše tělo na otěhotnění i na bezproblémový průběh těhotenství.

Biorytmus má na tolik velký vliv na život člověka, že bychom ho rozhodně neměli ignorovat!

S Biorytmickou metodou kontroly plodnosti TopFertility ® se vám do rukou dostává mimořádně účinný nástroj, který při správném použití výrazně pomůže zvýšit šanci otěhotnět, a tím mít dítě požadovaného pohlaví a dokonce se vyhnout nechtěnému těhotenství.

Základním předpokladem pro použití Biorytmické metody je znalost přesného data a času, kdy u ženy vrcholí křivka fertilního cyklu.

Výpočet plodných dnů podle fertilního biorytmu na 18 měsíců spolu s podrobným návodem k použití této metody  můžete získat zde.

Biorytmická metoda vyžaduje trochu sebekázně, ve většině případů však vede k plné spokojenosti (budoucích) rodičů.

Ohlasy a praktické zkušenosti žen s použitím této metody si můžete přečíst na stránce  zkušenosti a výsledky.

Chcete se v souvislosti s výpočtem plodných dnů podle Biorytmické metody něco zeptat? Podívejte se na stránku nejčastěji kladené dotazy.


Všechny práva vyhrazená. Žádná část těchto stránek nesmí být publikovaná bez písemného souhlasu autora.